Silážne plachty

  • Silážne plachty spracovávané na mieru presne podľa rozmerov jám

  • Široký výber a vysoká skladová dostupnosť

Silážne jamy sú v súčasnosti stále jedným z najlepších riešení skladovania nielen objemových krmovín. Jedným z našich hlavných produktov sú silážne plachty používané na zakrývanie silážnych jám. Pre úplne uspokojenie zákazníkov spolupracujeme s viacerými stabilnými a overenými európskymi výrobcami polyetylénových fólií. V ponuke máme všetky druhy silážnych fólií vo veľmi výhodnom pomere ceny a kvality. Počas sezóny disponujeme vysokými skladovými zásobami pripravenými pre našich zákazníkov. Do budúcnosti sa zaujímame o spôsob recyklácie použitých silážnych plachiet a k dodaniu silážnej plachty zvažujeme taktiež doplniť do ponuky službu správneho zakrytia silážnej jamy.

Spôsob spracovania

Náš systém spracovania silážnych plachiet zváraním do jedného kotúča Vám umožňuje kúpiť plachtu v jednom kuse do šírky 40 metrov.
Do 20 metrov šírky sú silážne plachty nezvárané.
Práve to je dôvod, prečo máme skladom viacero možností.

Správny spôsob zakrytia silážnych jám

Druhy silážnych plachiet v ponuke

  1. Spodné poistné plachty: Používajú sa ako dodatočná ochrana a poistka voči priepustnosti kyslíka a vody do krmiva. Poistné plachty dodávame prispôsobené na mieru bez nutnosti prekladania plachiet.
  2. Bočné odtokové plachty: Tieto fólie zabraňujú priepustnosti kyslíka a majú za úlohu odvádzať vodu preč od krmiva. Aplikujú sa na steny jám tak, aby bola voda odvedená preč od krmiva.
  3. Vrchné plachty: V súčasnosti máme v ponuke 3 kvalitatívne druhy vrchných plachiet:a) Plachty vyrobené z prvotného materiálu čierno-biele alebo čierno-zelené. Prieraznosť týchto plachiet často prevyšuje prieraznosť menej kvalitných poistných a vrchných plachiet dokopy.b) Plachty s obsahom regranulátu: Tieto silážne plachty majú slabšie údaje prieraznosti, elasticity a UV stability. Priepustnosť kyslíka je väčšia.c) Bariérové silážne plachty – nakvalitnejšie plachty ktoré majú priepustnosť kyslíka pod 5 centimetrov kubických na m2 za 24 hodín.