Silážne vaky

  • Široká ponuka silážnych vakov s vysokými skladovými zásobami

Skladovanie krmovín, kŕmnych zmesí, vedľajších produktov a kompostu v silážnych vakoch je najpokrokovejšia technológia skladovania vôbec. Správnym postupom sa dá vakovaním pripraviť veľmi kvalitné krmivo. Taktiež z pohľadu logistiky hlavne v porovnaní s lisovaním krmiva do balíkov tento typ lisovania prinesie viac konzervovaného krmiva na menej vynaloženej energie a času. V porovnaní s konzervovaním v jame sú pri vakoch nižšie straty na sušine, krmivo z vaku má lepšie energetické a nutričné hodnoty. K ponuke silážnych vakov plánujeme v blízkej budúcnosti ponúkať taktiež komplexné služby vakovania.

Sprostredkovanie služieb vakovania

Spolu s našimi partnerskými firmami pôsobiacimi v agroslužbách poskytujeme vakovanie senáží, kukuričnej siláže, kŕmnych zmesí, pivovarníckeho mláta, cukrovarských reziek. Taktiež vieme vakovať obilniny a zrno za účelom skladovania. Služby sú vykonávané s priemerom tunela 3 metre.

Používané materiály

Naše silážne vaky sa po dobu posledných pár sezón osvedčili svojou kvalitou, cenou, ale aj variabilitou.
• Senáže no niekedy aj na kukuričné siláže sú používané hrúbky 225 mikrometrov.
• Kukuričné siláže, cukrovarské rezky a pivovarnícke mláto 240 mikrometrov.
• Miagané kukuričné zrno a kŕmne zmesi v závislosti od priemeru vaku 200 a 240 mikrometrov.
• Kompost 180 až 200 mikrometrov
Vaky s hrúbkou 250 mikrometrov v našej ponuke nie sú, no do budúcnosti plánujeme pričleniť do ponuky 7 vrstvové bariérové vaky s hrúbkou 170 mikrometrov pre úplnu minimalizáciu priepustnosti kyslíka fólie. Vaky v jednom kuse vieme dodávať maximálne do dĺžky 100 metrov.